حکم

حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور

حکم

‏زمان: 18 فروردین 1364 / 16 رجب 1405 ‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: عفو زندانیان ‏

‏مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مد ظله العالی ـ رهبر کبیر انقلاب‏‎ ‎‏و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ‏

‏     احتراماً، پیوست آمار 531 نفر از محکومین جرایم عمومی (غیر گروهکها) دادگاههای انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی دَه شهر در اجرای مفاد بخشنامه شماره 15595 / 1ـ29 / 3 / 62 شورایعالی قضایی و 35 نفر از‏‎ ‎‏محکومین جرایم عمومی دادگاههای انقلاب و عمومی که از طریق ادارۀ عفو و بخشودگی واصل و‏‎ ‎‏استحقاق عفو و تخفیف مجازات دارند تقدیم می گردد.‏

‏عبدالکریم موسوی اردبیلی ـ رئیس دیوانعالی کشور‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     موافقت می شود.‏

‏18 / 1 / 64‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 218