اجازه نامه

اجازه نامه به آقای محمد فلاح زاده، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

‏زمان: 8 اردیبهشت 1364 / 7 شعبان 1405‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه‏

‏مخاطب: فلاح زاده، محمد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏الحمدلله رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی‏‎ ‎‏اعدائهم اجمعین.‏

‏     و بعد، جناب ثقة الاسلام و المسلمین آقای آقا شیخ محمد فلاح زاده ـ دامت توفیقاته‏‎ ‎‏ـ از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه و سهمین مبارکین‏‎ ‎‏و دستگردان و امهال و صرف سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ را در مخارج خودشان به‏‎ ‎‏نحو اقتصاد و ثلث از مازاد را در موارد مقرره؛ و نیز مجازند نصف از سهم سادات را در‏‎ ‎‏محل به سادات مستحق بپردازند، و مازاد از سهمین را جهت اعلای کلمۀ طیبۀ اسلام نزد‏‎ ‎‏اینجانب.‏

‏     «و اوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب‏‎ ‎‏عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی امور الدین والدنیا»؛ والسلام علیه و علی اخواننا‏‎ ‎‏المؤمنین و رحمة الله .‏

‏هفتم شعبان 405‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 241