اجازه نامه

اجازه نامه به آقای سید محمد زکی السویج، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

‏زمان: 11 اردیبهشت 1364 / 10 شعبان 1405‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه‏

‏مخاطب: السویج، سید محمد زکی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏10 شعبان 1405‏

‏الحمدلله رب العالمین، و الصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی‏‎ ‎‏اعدائهم اجمعین.‏

‏     و بعد، جناب سید الاعلام و ثقة الاسلام آقای حاج سید محمدزکی السویج ـ دامت‏‎ ‎‏توفیقاته ـ از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه مانند‏‎ ‎‏زکوات و مظالم عباد و صرف آن در موارد مقرره؛ و نیز مجازند در اخذ سهمین مبارکین‏‎ ‎‏و صرف نصف آن را در مخارج خودشان و سایر موارد مقرره، و ارسال نصف دیگر را‏‎ ‎‏نزد اینجانب جهت اعلای کلمۀ طیبۀ اسلام.‏

‏     «و اوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب‏‎ ‎‏عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی امور الدین والدنیا»؛ و السلام علیه و علی اخواننا‏‎ ‎‏المؤمنین و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 244