اجازه نامه

اجازه نامه به آقای محمد رضا نوری شاهرودی، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

‏زمان: 22 اردیبهشت 1364 / 21 شعبان 1405‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه‏

‏مخاطب: نوری شاهرودی، محمدرضا‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏21 شعبان 1405‏

‏الحمدلله رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی‏‎ ‎‏اعدائهم اجمعین.‏

‏     و بعد، جناب عماد الاعلام و ثقة الاسلام آقای حاج شیخ محمدرضا نوری‏‎ ‎‏شاهرودی ـ دامت توفیقاته ـ از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ‏‎ ‎‏وجوه شرعیه از قبیل زکوات و مظالم عباد و صرف آن در موارد مقرره؛ و همچنین‏‎ ‎‏مجازند در اخذ سهمین مبارکین و صرف سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ را در مخارج‏‎ ‎‏خودشان به نحو اقتصاد و صرف ثلث از مازاد و نصف از سهم سادات را در موارد مقررۀ‏‎ ‎‏شرعیه و ارسال مابقی را نزد اینجانب جهت صرف در اعلای کلمۀ طیبۀ اسلام.‏

‏     «و اوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب‏‎ ‎‏عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی امور الدین و الدنیا»؛ و السلام علیه و علی‏‎ ‎‏اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 260