حکم

حکم نظارت بر انتخابات شورای عالی قضایی به آقای محمد علی صدوقی

حکم

‏زمان:‏‎ ‎‏5 خرداد 1364 / 5 رمضان 1405‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تعیین نماینده در ستاد نظارت بر انتخاب سه نفر عضو شورایعالی قضایی‏

‏مخاطب: صدوقی، محمدعلی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام شیخ محمد علی صدوقی ـ دامت افاضاته‏

‏     جنابعالی به نمایندگی از طرف اینجانب در ستاد نظارت بر انتخاب سه نفر عضو‏‎ ‎‏شورایعالی قضایی تعیین می شوید تا بر جریان این انتخاب بر طبق مقررات نظارت نمایید.‏‎ ‎‏ان شاءالله موفق باشید.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 269