حکم

حکم ابقای آقای یوسف صانعی در سمت دادستان کل کشور و مخالفت با استعفای ایشان

حکم

‏زمان:‏‎ ‎‏11 خرداد 1364 / 11 رمضان 1405‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: عدم موافقت با استعفا‏

‏مخاطب: صانعی، یوسف‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. آقای صانعی، دادستان کل کشور، طی نامه ای به تاریخ 21 / 2 / 1364 به تشریح‏‎ ‎‏دلایل استعفای خود از این سِمت پرداخته و خواستار موافقت امام خمینی با پذیرش استعفا شده است.‏‎ ‎‏ایشان دلایل کناره گیری را چهار محور ذکر کرده اند: ضعف نیروی جسمی به خاطر پنج سال کار مداوم‏‎ ‎‏در دادستانی کل ؛ عدم پذیرش و تحمل نظارت بر حُسن اجرای قانون از ناحیۀ گروهها و باندها؛ داشتن‏‎ ‎‏افکار و مبانی در مسائل اسلامی که بنا به نظر برخی از آقایان، آرای «شاذ» محسوب شده و مقاومت‏‎ ‎‏می شود ؛ کم لطفی برخی از مقامات و جامعه در مورد پشتیبانی از دادستانی. و تأکید بر علت اول که‏‎ ‎‏مبنای تصمیم گیری بوده است. امام خمینی در پاسخ مرقوم فرموده اند:‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     در شرایط فعلی موافقت نمی شود. به کار خودتان ادامه دهید.‏

‏11 / 3 / 64‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 271