اجازه نامه

اجازه نامه به آقای محمد حسن حجتی، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

‏زمان: 19 خرداد 1364 / 19 رمضان 1405‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه‏

‏مخاطب: حجتی، محمدحسن‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏الحمدلله رب العالمین، و الصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی‏‎ ‎‏اعدائهم اجمعین.‏

‏     و بعد، جناب ثقة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمد حسن حجتی ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته ـ از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه و صرف‏‎ ‎‏زکوات و کفّارات و مظالم عباد را در موارد مقرره و صرف سهم مبارک امام ـ علیه السلام‏‎ ‎‏ـ را در مخارج خودشان به نحو اقتصاد و ثلث از مازاد را نیز مجازند در ترویج شریعت‏‎ ‎‏مقدسه به مصرف برسانند، و مجازند نصف از سهم سادات را نیز به سادات مستحق‏‎ ‎‏بپردازند، ودو ثلث باقیمانده از سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ و نصف سهم سادات را‏‎ ‎‏نیز جهت صرف در اعلای کلمۀ طیبۀ اسلام و حوزه های مقدسۀ علمیه نزد اینجانب‏‎ ‎‏ارسال دارند.‏

‏     «و اوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب‏‎ ‎‏عن الهوی»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله .‏

‏به تاریخ نوزدهم رمضان المبارک 1405‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 276