حکم

حکم عفو و تخفیف مجازات زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور

حکم 

‏زمان: 25 خرداد 1364 / 25 رمضان 1405 ‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: عفو و تخفیف مجازات زندانیان ‏

‏مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مد ظله العالی ـ رهبر کبیر‏‎ ‎‏انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ‏

‏     احتراماً، به پیوست آمار هزار و یک نفر از محکومین جرایم عمومی (غیر گروهکها) دادگاههای‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی و عمومی شش شهر در اجرای مفاد بخشنامۀ شمارۀ 15595 / 1-29 / 3 / 1362ـ‏‎ ‎‏شورایعالی قضایی استحقاق عفو و تخفیف مجازات دارند تقدیم می گردد. ‏

‏عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوانعالی کشور ـ 22 / 3 / 64‏‏]‏‏ ‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     موافقت می شود.‏‎[1]‎

‏25 / 3 / 64‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 279

  • ـ به استناد وظایف و اختیارات رهبری، مندرج در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.