نامه

نامه به آقای منتظری (تأیید کاندیداهای عضویت درشورای عالی قضایی)

نامه

‏زمان: 8 تیر 1364 / 10 شوال 1405 ‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: تأیید کاندیداهای عضویت در شورایعالی قضایی ‏

‏مخاطب: منتظری، حسینعلی ‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مبارک آیت الله العظمی امام خمینی ـ مد ظله العالی ‏

‏     پس از سلام، پیرو احالۀ تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورایعالی قضایی از طرف‏‎ ‎‏حضرتعالی به اینجانب، هیأتی از حضرات علما و مدرسین محترم تعیین و پس از تحقیق و بررسی لازم‏‎ ‎‏از طرف آقایان، اسامی واجدین شرایط برای عضویت در شورایعالی قضایی احراز و در ورقۀ ضمیمه به‏‎ ‎‏حضرتعالی معرفی می گردند ـ ادام الله ظلکم الشریف. 7 / 4 / 1364 ـ حسینعلی منتظری ‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     با اسامی مورد تأیید جنابعالی موافقت می شود و مورد تأیید است. ‏

‏8 / 4 / 64‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 301