حکم

حکم به فرمانده سپاه (تشکیل و تجهیز نیروهای سه گانه درسپاه پاسداران)

حکم 

‏زمان: 26 شهریور 1364 / 1 محرّم 1406 ‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: تشکیل و تجهیز نیروهای سه گانه در سپاه پاسداران ‏

‏مخاطب: رضایی، محسن (فرمانده سپاه پاسداران) ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جناب آقای محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ‏

‏     با توجه به اینکه در اصل 150 قانون اساسی ادامۀ نقش سپاه در نگهبانی از انقلاب و‏‎ ‎‏دستاوردهای آن تصریح شده است، و نظر به آنکه انجام این نقش بدون آمادگی کامل‏‎ ‎‏سپاه از جهت تجهیزات و آرایش جنگی و فنون دریایی، زمینی، هوایی امکانپذیر نیست،‏‎ ‎‏شما مأموریت دارید هر چه سریعتر سپاه پاسداران را مجهز به نیروهای زمینی، هوایی،‏‎ ‎‏دریایی قوی نمایید، تا در موارد لازم با همکاری و هماهنگی با ارتش جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران از مرزهای زمینی، دریایی، هوایی کشور حفاظت نمایند. ‏

‏26 شهریور 1364 ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 386