اجازه نامه

اجازه نامه به آقای محمد علی طالب، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

‏زمان: 2 آبان 1364 / 9 صفر 1406 ‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه ‏

‏مخاطب: طالب، محمدعلی ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏الحمدلله رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی‏‎ ‎‏اعدائهم اجمعین. ‏

‏     و بعد، جناب ثقة الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمد علی طالب ـ دامت‏‎ ‎‏توفیقاته ـ از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه و‏‎ ‎‏دستگردان و امهال به مقدار متعارف، و صرف مظالم عباد و زکوات و کفّارات را در‏‎ ‎‏موارد مقررۀ شرعیه؛ و در مورد سهمین مبارکین نیز مجازند در اخذ آن،و صرف سهم‏‎ ‎‏مبارک امام ـ علیه السلام ـ را در مخارج خود به نحو متعارف؛ و نیز مجازند ثلث باقیمانده‏‎ ‎‏از سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ و نصف سهم سادات را در محل و جاهای دیگر در‏‎ ‎‏موارد مقرره به مصرف برسانند، و مابقی را جهت اعلای کلمۀ طیبۀ اسلام نزد اینجانب‏‎ ‎‏ارسال دارند.‏

‏     «واوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب‏‎ ‎‏عن الهوی»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 405