پیام

پیام به نمایندگان مجلس (خودداری از طرح مسائل مخالف با مصالح کشور)

پیام

‏زمان: 28 آبان 1364 / 6 ربیع الاول 1406‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: هشدار به نمایندگان مجلس برای خودداری از طرح مسائل مخالف با مصالح کشور در‏‎ ‎‏نطقهای قبل از دستور‏

‏مخاطب: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     جای بسی تأسف است که مجلس محترم شورای اسلامی، که اولی به حفظ آبروی‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی است، و در حال حاضر که جهان استکبار و بستگانشان بر ضد اسلام‏‎ ‎‏و مصالح کشور اسلامی کوشش بی وقفه دارند، در نطقهای مجلس ناخودآگاه یا‏‎ ‎‏خدای نخواسته با آگاهی و برای اغراض غیر انقلابی کوشش در پخش مطالبی مربوط‏‎ ‎‏به دولت و ادارات دولتی می کنند که در پیش شنوندگان بیخبر انعکاس آن، چنان‏‎ ‎‏مأیوس کننده است که گویی ادارات دولت اسلامی به طور دسته جمعی مشغول غارت‏‎ ‎‏مردم و رشوه گیری و دزدی و مخالفت با توده های ضعیف در کاغذبازی و رفیق بازی‏‎ ‎‏و هزاران جنایت دیگر هستند. و هر کس این مسائل را می شنود و بیخبر است گمان‏‎ ‎‏می کند نزدیکی به ادارات دولتی بی رشوه دادن و بدون رابطه، غیر مجاز است. و این‏‎ ‎‏امر باعث سستی مردم بعض مناطق کشور در شرکت در نماز جمعه و در جبهه ها شده‏‎ ‎‏است، که اخبار آن به اینجانب می رسد. آقایان می دانند که اگر در یک اداره بعض‏‎ ‎‏اشخاص تخلفاتی داشته باشند و به طور عمومی به کارمندان و ادارات دولتی نسبت‏‎ ‎‏ناروایی دهند، ارتکاب معصیت کبیره شده و در پیشگاه خداوند جواب لازم دارد. اگر‏‎ ‎‏بعض آقایان تحت تأثیر تبلیغات فاسد قرار گرفته اند و بدون تحقیق مطالبی آنچنان تند و‏‎ ‎‏بیحساب بگویند، با دست خود تیشه به ریشۀ انقلاب و بالاخره اسلام می زنند. اینجانب‏‎ ‎‏نصیحت به آقایان را از حقوق برادری ایمانی می دانم. و تأکید می کنم که در مسائلی که به‏

صحیفه امامجلد 19صفحه 421
‏حیثیت جمهوری اسلامی لطمه می زند و آبروی قشر بسیار زحمتکش را ـ که با حقوق‏‎ ‎‏ناچیز کار می کنند ـ می ریزد و ملت را به دولت خدمتگزار و ادارات مظلوم بدبین می کند‏‎ ‎‏و ممکن است انعکاس آن موجب شکست سیاسی بلکه نظامی برای کشور اسلامی باشد،‏‎ ‎‏به مجرد گزارشهای فاسد و غرض آلودِ مشتی شکست خورده طرح این مسائل را نکنید و‏‎ ‎‏وجهۀ جمهوری اسلامی و اسلام را مشوه جلوه ندهید. بلکه به حسب موازین شرعیه، اگر‏‎ ‎‏کسی مطلع باشد که یک نفر مشخص خلاف کرده و مُتَجاهِرِ به فسق‏‎[1]‎‏ نباشد، افشای آن‏‎ ‎‏فسق مخالف شرع است. و اگر در ادارات یا جای دیگر کسی مرتکب گناهی شد، نباید در‏‎ ‎‏ملأ عام افشا نمود؛ بلکه باید به محاکم صالحه و مقامات ذی ربط اطلاع داد تا جلوگیری و‏‎ ‎‏مجازات شود. و مجرد وکالتْ، مصحِّح خلاف شرع نیست. شما ملاحظه کنید که برای‏‎ ‎‏ملاقات این دو نفر مستکبر جهانخوار‏‎[2]‎‏، که خود را در جوامع مستضعفین و ملتها‏‎ ‎‏شکست خورده می بینند، چندین ماه است چه تبلیغات وسیعی می کنند که دنیا را اغفال‏‎ ‎‏کنند و شکست سیاسی خود را جبران نمایند، و بر دنیا تحمیل کنند که جز در پناه این دو‏‎ ‎‏قدرت نمی توان زندگی کرد. و ما که کشورمان از آن فسادها و فحشاها و چپاولگریها و‏‎ ‎‏وابستگیها با تأیید خدای تعالی و همت ملت بزرگوار نجات یافته و اکنون در دنیا کشوری‏‎ ‎‏به این صلاح و سداد نخواهید یافت، با دست خود گور خود و انقلاب را می کنیم. و‏‎ ‎‏بالاخره چرا دیگران در باطل خود متفقند، و ما در حق خود متفرق. من با کمال تأییدی که‏‎ ‎‏از مجلس محترم می کنم، میل دارم این مجمع اسلامی، معلّم اخلاق و آداب اسلامی‏‎ ‎‏باشد؛ و انتقاداتْ این نحو زننده نباشد که در بوقهای تبلیغاتیِ خارج بهانۀ بیشتری برای‏‎ ‎‏شایعه سازی شود. خداوند به همۀ آقایان توفیق دهد. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏6 ربیع المولود 1406‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 19صفحه 422

  • ـ کسی که کار زشت و فسق را آشکارا و در انظار عمومی انجام دهد.
  • ـ اشاره به ملاقات رونالد ریگان رئیس جمهور امریکا و گورباچف (رئیس اتحاد جماهیر شوروی).