پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور نیکاراگوئه (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)

پیام

‏زمان: 10 اسفند 1364 / 19 جمادی الثانی 1406‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ پیام تبریک هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی‏

‏مخاطب: دانیل اورتگا ساودرا (رئیس جمهور نیکاراگوئه)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آقای دانیل اورتگا، رئیس جمهور کشور نیکاراگوئه‏

‏     پیام تبریک آن جناب به مناسبت هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی واصل و‏‎ ‎‏موجب تشکر گردید. امید است این انقلاب اصیل مردمی و اسلامی و مقاومت دلیرانۀ‏‎ ‎‏مردم قهرمان ایران در برابر توطئه های مختلف دشمنان، الگو و راهنمایی برای سایر ملل‏‎ ‎‏مظلوم و در بند جهان قرار گرفته و هر چه زودتر خود را از سلطۀ استعمارگران و‏‎ ‎‏بخصوص امریکای جهانخوار، نجات بخشند.‏

‏به تاریخ 10 اسفند ماه 64‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 20صفحه 2