اجازه نامه

اجازه نامه به علما و روحانیون (صرف سهم مبارک امام (ع) برای ساخت مدرسه علمیه)

اجازه نامه

‏زمان: تیر 1365 / شوال 1406‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: استفاده از سهم امام (ع) در ترمیم و بازسازی مدرسۀ علوم دینی‏

‏مخاطب: علما و روحانیون زنجان‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. ... در شهرستان زنجان مدرسۀ علمیه ای وجود داشت که سالها مخروبه و‏‎ ‎‏متروکه مانده بود. و از طرفی ضرورت ایجاب می کرد جهت پرورش محصلین علوم دینیه بر طبق‏‎ ‎‏برنامه های منظم حوزۀ علمیۀ قم، این مدرسه تخریب و بازسازی گردد. لذا به مقدمات آن اقدام گردیده‏‎ ‎‏و در تأمین بازسازی و هزینه با مشکلاتی مواجه شده است.‏

‏     علی هذا از محضر مبارک آن بزرگوار استدعا می شود برای تأمین مصارف بازسازی آن در صورتی‏‎ ‎‏که صلاح بدانید از سهم مبارک امام ـ علیه افضل التحیة والسلام ـ اجازه صادر فرمایید. والسلام علیکم و‏‎ ‎‏رحمة الله .‏

‏18 شوال المکرم 1406 - 5 / 4 / 1365 ـ عده ای از علما و روحانیون زنجان‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     مؤمنین محترم مجازند از سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ برای بازسازی و‏‎ ‎‏اتمام مدرسۀ مزبور بپردازند. ان شاءالله موفق باشند.‏

‏روح الله الموسوی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 20صفحه 62