اجازه نامه

اجازه نامه به آقای حسن علی ابراهیمی، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

‏زمان: 6 مرداد 1365 / 20 ذی القعده 1406‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه‏

‏مخاطب: ابراهیمی، حسنعلی ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏الحمدلله رب العالمین، والصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی‏‎ ‎‏اعدائهم اجمعین.‏

‏     و بعد، جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ حسنعلی ابراهیمی ـ دامت افاضاته ـ از‏‎ ‎‏طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه، از قبیل زکوات و‏‎ ‎‏کفارات و مظالم عباد و صرف آن در موارد مقرره؛ و همچنین مجازند در اخذ سهمین‏‎ ‎‏مبارکین و صرف سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ را در مخارج خودشان به نحو اقتصاد؛ و‏‎ ‎‏در مورد مازاد از مخارج خود و سهم سادات نیز مجازند ثلث از سهم مبارک امام ـ علیه‏‎ ‎‏السلام ـ و نصف از سهم سادات را به مصارف مقرره و سادات عظام برسانند و مابقی را‏‎ ‎‏جهت صرف در اعلای کلمۀ طیبۀ اسلام نزد اینجانب ارسال دارند.‏

‏     «و اوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب‏‎ ‎‏عن الهوی والتمسک بعروة الاحتیاط فی امور الدین و الدنیا»؛ والسلام علیه و علی اخواننا‏‎ ‎‏المؤمنین و رحمة الله و برکاته.‏

‏به تاریخ 20 ذی قعدة الحرام 1406‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 20صفحه 84