اجازه نامه

اجازه نامه به آقای محمود محمدی عراقی، در مصرف وجوه شرعیه

اجازه نامه 

‏زمان: 18 آذر 1366 / 17 ربیع الثانی 1408‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اجازۀ مصرف وجوه شرعی برای رفع حاجت نیازمندان‏

‏مخاطب: محمدی عراقی، محمود (جانشین نمایندۀ امام خمینی در سپاه پاسداران)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر منور رهبر بزرگوار حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ روحی فداه ‏

‏با اهدای سلام و تحیات، نظر به اینکه مبالغی از وجوه شرعیه توسط برادران سپاه به اینجانب داده‏‎ ‎‏می شود، تقاضا دارم اجازه فرمایید با رعایت کمال احتیاط در جهت رفع نیازهای ضروری به افراد فقیر و‏‎ ‎‏نیازمند از پاسداران و بسیجیان پرداخت شود. با درخواست دعا. محمود محمدی ـ 18 / 9 / 66‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     مجازید. ان شاءالله موفق و مؤید باشید.‏

‏18 / 9 / 66‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 20صفحه 432