پیام

پیام تشکر به رئیس دولت امارات (تبریک عید سعید قربان)

پیام

‏زمان: 21 مرداد 1365 / 6 ذی الحجه 1406‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ تلگراف تبریک عید سعید قربان‏

‏مخاطب: شیخ زائدبن سلطان آل نهیان (رئیس دولت امارات عربی متحده)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آقای شیخ زائدبن سلطان آل نهیان، رئیس دولت امارات عربی متحده‏

‏     تلگراف تبریک آن حضرت به مناسبت حلول عید سعید قربان واصل و موجب‏‎ ‎‏تشکر گردید. متقابلاً این عید بزرگ اسلامی را به جنابعالی و ملت برادر و مسلمان‏‎ ‎‏کشورتان تبریک گفته، سعادت و عظمت ملل اسلامی و پیروزی آنان را بر دشمنان اسلام‏‎ ‎‏در همۀ جبهه ها از خدای تعالی مسئلت دارم. والسلام علیکم.‏

‏6 ذی حجة الحرام 1406‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 20صفحه 103