سخنرانی

سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت به مناسبت «هفته دولت»

سخنرانی

‏زمان: صبح 8 شهریور 1365 / 24 ذی الحجه 1406‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در مسئولیت سیاسی ـ اجتماعی‏

‏مناسبت: سالروز شهادت آقایان: رجایی (رئیس جمهور) و باهنر (نخست وزیر)، هفته‏‎ ‎‏دولت‏

‏حضار: خامنه ای، سید علی (رئیس جمهور) ـ موسوی، میر حسین (نخست وزیر) ـ اعضای‏‎ ‎‏هیأت دولت ـ مشاوران ریاست جمهور و معاونان نخست وزیر‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری افراد در مسئولیتها

‏     ‏‏لازم است که در این روزی که فاجعۀ نخست وزیری رخ داد یک یا چند کلمه ای‏‎ ‎‏یادی از این دو نفر شهید بزرگوار و همین طور آقای عراقی‏‎[1]‎‏ که من سابقۀ طولانی با‏‎ ‎‏ایشان داشتم، بشود. من از خصوصیاتی که در این آقایان بود، آقای رجایی، آقای باهنر،‏‎ ‎‏آقای عراقی، آنی که به نظرم خیلی بزرگ است، این است که آقای رجایی یک نفر‏‎ ‎‏آدمی بود که دستفروشی ‏‏[‏‏می کرد‏‏]‏‏ در بازار از قراری که گفتند. من در مطالعاتی که در‏‎ ‎‏ایشان کردم به نظرم آمد که از حال دستفروشی اش تا حال ریاست جمهوری، در روح او‏‎ ‎‏تأثیری حاصل نشد. چه بسا اشخاصی هستند که اگر کدخدای ده بشوند، تغییر می کنند به‏‎ ‎‏واسطۀ ضعفی که در نفسشان هست، تحت تأثیر آن مقامی که پیدا می کنند واقع می شوند،‏‎ ‎‏و اشخاصی هستند که مقام تحت تأثیر آنهاست از باب قوّت نفسی که دارند. و آقای‏‎ ‎‏رجایی، آقای باهنر در عین حالی که خوب، یکیشان رئیس جمهور بود، یکیشان نخست‏‎ ‎‏وزیر بود، اینطور نبود که ریاست در آنها تأثیر کرده باشد، آنها در ریاست تأثیر کرده‏‎ ‎‏بودند؛ یعنی ، آنها ریاست را آورده بودند زیر چنگ خودشان، ریاست آنها را نبرده بود‏

صحیفه امامجلد 20صفحه 124
‏تحت لوای خودش. و این یک درسی است که انسان باید از اینها یاد بگیرد و الحمدلله در‏‎ ‎‏این جمهوری بسیارند همچو اشخاص که تفاوتی به حالشان نکرده است. آن وقتی که در‏‎ ‎‏طلبگی بودند یا در بازار بودند با وقتی که مقام پیدا کردند فرقی نکرده است که انسان ببیند‏‎ ‎‏که خیر حالا یک بادی به غبغب بیندازد و یک هیاهویی به جا بیاورد و اینها نشده است و‏‎ ‎‏این مسئله ای است که اهمیت دارد. آنکه تحت تأثیر مقام می رود، نه این است که یک‏‎ ‎‏مقامی دارد. این از باب اینکه بسیار آدم ضعیفی است، مقام به او تسلط پیدا می کند و‏‎ ‎‏دنبال او هم می رود آن وقت و این دنبال رفتنِ مقام بسیار ضرر دارد، برای خود انسان و‏‎ ‎‏برای کسانی که در کار هستند برای کشورشان، از آن طرف اگر چنانچه عکس شد، تأثیر‏‎ ‎‏خوب دارد، هم برای خودشان و هم برای کشور. و لهذا، من با این که ‏ما اُبَرّئُ نَفْسی اِنَّ النَّفْسَ‎ ‎لاََمّارَةٌ بِالسُّوء‎[2]‎‏ به شما آقایان عرض می کنم که توجه به این معنا داشته باشید، این مقامات‏‎ ‎‏بعد از چند روزی دیگر تمام می شود. آنهایی که در اریکۀ قدرتهای بزرگ بودند بعد از‏‎ ‎‏چند روز تمام شد. آنهایی هم که به درویشی و به قناعت زندگی کردند آنها هم تمام شد.‏‎ ‎‏این امور تمام می شود، آن چیزی که