نامه

نامه به وزیر اطلاعات (برخورد قاطع با منحرفین وابسته به مهدی هاشمی)

نامه

‏زمان: 5 آبان 1365 / 22 صفر 1407‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: لزوم برخورد قاطع با افراد ضد انقلاب و منحرفین وابسته به مهدی هاشمی‏

‏مخاطب: محمدی ری شهری، محمد (وزیر اطلاعات)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای ری شهری، وزیر اطلاعات‏

‏     با توجه به مسائلی که تاکنون کشف و یا مورد سوءظن شده است، و با توجه به‏‎ ‎‏جَوسازی و اطلاعیه هایی که با اسامی مختلف توسط افراد ضد انقلاب و منحرف و‏‎ ‎‏وابسته به مهدی هاشمی پخش گردیده است، که نه تنها سوءظن را بیشتر می کند که خود‏‎ ‎‏دلیل مستقلی است بر خط انحراف از انقلاب و اسلام، جنابعالی موظف هستید به جمیع‏‎ ‎‏جوانب این امر با کمال دقت و انصاف رسیدگی نمایید؛ و تمام افراد متهمی را که از سران‏‎ ‎‏این گروه محسوب می شوند و نیز افراد دیگری را که در انتشار مسائل کذب و قضایای‏‎ ‎‏دیگر دست داشته اند تعقیب نمایید. و بدیهی است که این امر چون مربوط به اسلام و‏‎ ‎‏انقلاب و امنیت کشور است، تحقیق آن منحصراً در اختیار وزارت اطلاعات کشور‏‎ ‎‏می باشد.‏

‏     باید تأکید کنم که همه در پیشگاه قضاوت اسلام مساوی بوده، و نیز به همان اندازه که‏‎ ‎‏اغماض از مجرمین گناه بزرگی است، تعرض نسبت به بیگناهان از گناهان نابخشودنی‏‎ ‎‏است. خداوند تعالی را حاضر و ناظر بدانید، که این امر عبادتی است که دامان بزرگانی‏‎[1]‎‎ ‎‏را از اتهامات پاک، و توطئۀ منحرفان را خنثی می کند. والسلام.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 20صفحه 145

  • ـ اشاره به آقای منتظری.