حکم

حکم به آقای موسوی خوئینی ها (افتتاح حساب مربوط به اصل 49 قانون اساسی)

حکم

‏زمان: 15 آبان 1365 / 3 ربیع الاول 1407‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: افتتاح حساب بانکی مربوط به اصل 49 قانون اساسی‏

‏مخاطب: موسوی خوئینی ها، سید محمد (دادستان کل کشور)‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکاته ‏

‏     احتراماً به عرض عالی می رساند، دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی در اجرای «قانون نحوۀ‏‎ ‎‏اجرای اصل 49 قانون اساسی» که در مادۀ هشت تصریح می کند: «وجوه حاصله در اختیار ولیّ امر قرار‏‎ ‎‏گیرد» تقاضا دارند حسابی را تعیین بفرمایید که این وجوه در آن حساب واریز گردد. اضافه می نماید که‏‎ ‎‏پرونده هایی در دادسراها و دادگاهها مطرح رسیدگی قرار می گیرد که قضات محترم علم دارند بر اینکه‏‎ ‎‏متهم پرونده، خمس ارباح مکاسب و یا دو خمس از باب اختلاط حرام به حلال بدهکار است. آیا‏‎ ‎‏اجازه می فرمایید به قضات محترم اجازه داده شود، در اینگونه موارد، یک خمس یا دو خمس را حسب‏‎ ‎‏مورد از آنان گرفته و به همان حسابی که در رابطه با اجرای اصل 49 مقرر می فرمایید و یا به حساب‏‎ ‎‏دیگری واریز نمایند. بدیهی است وجوه واریز شده جهت مصارف شرعیۀ آن به هر طریقی که تعیین‏‎ ‎‏بفرمایید اقدام خواهد شد.‏

‏سید محمد خوئینی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب حجت الاسلام آقای خوئینی ها، دادستان کل کشور‏

‏     حسابی به نام دادستان کل کشور با قید اینکه مربوط به «اصل 49» است، باز شود تا‏‎ ‎‏آنچه مربوط به این اصل است در این حساب واریز گردد.‏

‏     و نیز حساب دیگری به همان نام با قید اینکه مربوط به «سهمین»‏‎[1]‎‏ است، باز شود تا‏‎ ‎

صحیفه امامجلد 20صفحه 147
‏خمس و یا دو خمس افرادی که وجوه شرعی شان رانپرداخته اند، در آن واریز گردد. ولی‏‎ ‎‏اینگونه پرونده ها باید با دقت بیشتر بررسی گردد، تا خدای ناکرده حق کسی ضایع‏‎ ‎‏نگردد. ان شاءالله تعالی موفق باشید.‏

‏15 آبان 65‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 20صفحه 148

  • ـ سهم سادات و سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ است که مجموع آنها به عنوان خمس ـ یک پنجم درآمدهای مازاد بر هزینۀ سالانۀ زندگی ـ می بایست جهت کمک به فقرا و امور مورد نیاز جامعه و دیگر مواردی که در احکام فقهی تعیین گردیده، پرداخت شود.