پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور چین (تبریک عید نوروز)

پیام

‏زمان:‏‎ ‎‏25 فروردین 1367 / 26 شعبان 1408‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ پیام تبریک آغاز سال جدید هجری شمسی (عید نوروز)‏

‏مخاطب: لی شیان نیان (رئیس جمهور چین)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آقای لی شیان نیان، رئیس جمهوری خلق چین‏

‏     پیام تبریک آن جناب به مناسبت عید نوروز واصل و موجب تشکر گردید. امید است‏‎ ‎‏ملت قهرمان و مقاوم ما در این سال جدید بتواند ثمرۀ سالها مبارزه و مقاومت قهرمانانۀ‏‎ ‎‏خود را به دست آورده و دست دشمنان اسلام و مملکت اسلامی خود بخصوص‏‎ ‎‏امریکای جنایتکار و مزدور بی اراده اش، صدام خونخواری که به ملت خود نیز رحم‏‎ ‎‏نکرده و با بمبهای شیمیایی هزاران زن و کودک و انسانهای بی دفاع و غیر نظامی کُرد را‏‎ ‎‏در حلبچه و مناطق دیگر با وضع فجیع و رقتباری به شهادت رسانده، کوتاه کند و با‏‎ ‎‏محاکمه و تنبیه این جنایتکار قرن در صلح و آرامش زندگی خود را با سربلندی و عظمت‏‎ ‎‏ادامه دهد.‏

‏به تاریخ 25 فروردین ماه 67‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 23