اجازه نامه

اجازه نامه به آقای اسماعیل صالحی مازندرانی، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه 

‏زمان:‏‎ ‎‏12 خرداد 1367 / 17 شوال 1408‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه ‏

‏مخاطب: صالحی مازندرانی، اسماعیل‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏الحمدلله رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، ولعنة الله علی‏‎ ‎‏اعدائهم اجمعین. ‏

‏     و بعد، جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته ـ از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه و صرف‏‎ ‎‏امثال زکوات و کفّارات و مظالم عباد را در مصارف مقررۀ شرعیه، و در مورد سهم‏‎ ‎‏مبارک امام ـ علیه الصلوة والسلام ـ نیز مجازند در اخذ و صرف آن در مخارج خودشان‏‎ ‎‏به نحو اقتصاد و نسبت به مازاد از مخارج نیز مجازند ثلث آن را در ترویج شریعت مقدسه‏‎ ‎‏صرف نمایند، و سهم سادات را نیز مجازند نصف آن را به سادات مستحق بپردازند و‏‎ ‎‏باقیماندۀ سهمین را نزد اینجانب ارسال دارند. ‏

‏     «و اوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی والتجنب‏‎ ‎‏عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی امور الدین و الدنیا»؛ والسلام علیه و علی اخواننا‏‎ ‎‏المؤمنین و رحمة الله .‏

‏17 شوال المکرم 1408‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 58