حکم

حکم به آقای خامنه ای، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی (ضوابط گزینش دانشجو)

حکم

‏زمان:‏‎ ‎‏2 مهر 1367 / 12 صفر 1409‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: ضوابط گزینش دانشجو‏

‏مخاطب: خامنه ای، سیدعلی (رئیس جمهور و رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی)‏

‏ [‏‏آقایان محفوظی (عضو هیأت مرکزی گزینش استاد)، حسینی نژاد (عضو هیأت مرکزی گزینش‏‎ ‎‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، ادریسیان (هماهنگ کنندۀ گزینشهای دانشجویی)،‏‎ ‎‏عطری نژاد (عضو هیأت مرکزی گزینش آموزش و پرورش)، مؤیدی، امین زاده و ختایی (از‏‎ ‎‏دست اندرکاران گزینش) طی نامه ای به محضر امام خمینی به تاریخ 2 / 7 / 67 مبنی بر بیان وجود مغایرت‏‎ ‎‏در ضوابط گزینش داوطلبان ورود به دانشگاهها، ارائه شده توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی با مفاد‏‎ ‎‏پیام امام خمینی در سال 63، و هشدار نسبت به نفوذ عناصر مخالف انقلاب و نظام در دانشگاهها،‏‎ ‎‏خواستار رسیدگی و کسب تکلیف شده اند. امام خمینی در پاسخ چنین مرقوم فرموده اند:‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب حجت الاسلام آقای خامنه ای ریاست محترم شورای انقلاب فرهنگی ـ دام‏‎ ‎‏توفیقه‏

‏     به این موضوع رسیدگی نمایید و اگر صحت داشته باشد به صلاح دانشگاهها و کشور‏‎ ‎‏نیست.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 148