نامه

نامه به فرمانده کل کمیته انقلاب اسلامی (صرف اموال مجهول المالک)

نامه

‏زمان: 8 آبان 1367 / 18 ربیع الاول 1409‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اموال مجهول المالک ‏

‏مخاطب: موسوی، سراج الدین (فرمانده کل کمیتۀ انقلاب اسلامی) ‏

‏ [‏‏... احتراماً، با عرض معذرت از تصدیع اوقات شریف به استحضار عالی می رساند که پاسداران کمیتۀ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی در مواردی تعقیب مجرمین و قاچاقچیان و یا گشتهای انتظامی به اجناس و یا ماشینهای‏‎ ‎‏بلاصاحب و مجهول المالک برخورد نموده و ضبط می نمایند که با گذشت سالها و ماهها صاحبان آن‏‎ ‎‏مراجعه ننموده و این کالاها در معرض آفتاب و باران فرسوده شده و خسارت و ضایعاتی وارد می گردد‏‎ ‎‏از طرفی موارد متعددی از نیاز و گرفتاریهای زندگی پاسداران زحمتکش کمیته مشاهده و گزارش شده‏‎ ‎‏است چنانچه حضرت مستطاب عالی مصلحت بدانند اجازه فرمایید کلیۀ اموال مجهول المالک توقیفی‏‎ ‎‏که در اختیار کمیتۀ انقلاب اسلامی در سراسر کشور قرار دارد فهرست برداری شده با ذکر دقائق و‏‎ ‎‏وضعیت آن در زمان توقیف و ضبط و ثبت مشخصات کالا به نحو مناسب به فروش برسد و از محل‏‎ ‎‏عایدات آن به پاسداران نیازمند و محتاج مساعدت شود و در صورت مراجعۀ صاحبان آنها عین و یا‏‎ ‎‏وجه عادلانۀ آن مسترد شود. ‏

‏     خداوند سایۀ پر مهر و عمر بابرکت حضرتعالی را مستدام بدارد. ‏

‏8 / 8 / 67 ـ سید سراج الدین موسوی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     جناب حجت الاسلام آقای سراج ـ دامت افاضاته ـ با حفظ جهات شرعیه زیر نظر‏‎ ‎‏شخص شما موافقت می شود.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 175