حکم

حکم به آقایان نیری و رئیسی (رسیدگی به پرونده های راکد در شورای عالی قضایی)

حکم

‏زمان: 1 بهمن 1367 / 13 جمادی الثانی 1409‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: مأموریت رسیدگی به پرونده های راکد در شورایعالی قضایی‏

‏مخاطب: شورایعالی قضایی‏

‏بسمه تعالی‏

‏شورایعالی قضایی جمهوری اسلامی‏

‏     کلیۀ پرونده هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است، و اجرای‏‎ ‎‏حکم خدا تأخیر افتاده است در اختیار حجتی الاسلام آقایان: نیّری و رئیسی قرار دهید،‏‎ ‎‏تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست. به آقایان نیّری و رئیسی‏‎ ‎‏هم سفارش اکید می نمایم که جهات شرعیه را کاملاً رعایت نمایند. والسلام.‏

‏1 / 11 / 67‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 245