حکم

حکم به آقای علی رازینی (عفو زندانیان دادگاه ویژه روحانیت)

حکم

‏زمان: 29 بهمن 1367 / 11 رجب 1409‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: عفو زندانیان ‏

‏مخاطب: رازینی، علی (حاکم شرع دادگاه ویژۀ روحانیت)‏

‏ [‏‏.... پس از اهدای سلام و عرض تبریک به مناسبت آغاز دومین دهۀ پیروزی انقلاب‏‎ ‎‏شکوهمند اسلامی ایران به رهبری حضرت مستطاب عالی به عرض مبارک می رساند. ‏

‏     بدنبال شمول لطف و رحمت اسلامی نسبت به محکومین گروهکی و مورد عفو قرار گرفتن عمدۀ‏‎ ‎‏آنان از سوی حضرت مستطاب عالی محکومین دادگاه ویژۀ روحانیت و خانواده های آنان نیز انتظار‏‎ ‎‏بذل مرحمت و مورد عفو قرار گرفتن محکومیت حبس آنان توسط جمهوری اسلامی را دارند. استدعا‏‎ ‎‏می شود، نظر مبارک را اعلام فرمایند. 29 / 11 / 67‏

‏حاکم شرع دادگاه ویژۀ روحانیت ـ رازینی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏جناب حجت الاسلام آقای رازینی ـ دامت افاضاته‏

‏     با عفو کلیۀ محکومین به حبس توسط دادگاه ویژۀ روحانیت، در صورتی که به نظر‏‎ ‎‏دادگاه تنبّه نسبی پیدا کرده و آزادی آنها ضرری برای جامعۀ اسلامی نداشته باشد.‏‎ ‎‏موافقت می شود.‏‎[1]‎

‏29 / 11 / 67‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 269

  • ـ این فرمان در پی درخواست مورخ 29 / 11 / 67 آقای علی رازینی، دایر به عفو و آزادی محکومین دادگاه ویژۀ روحانیت به مناسبت آغاز دومین دهۀ پیروزی انقلاب اسلامی ایران صادر شد.