نامه

نامه به آقایان هاشمی و موسوی (تأمین زمین برای مسکن پرسنل سپاه)

نامه

‏زمان: 7 اسفند 1367 / 19 رجب 1409‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تأمین زمین برای مسکن پرسنل صنایع خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‏

‏مخاطب: هاشمی رفسنجانی، اکبر (رئیس مجلس) ـ موسوی، میرحسین (نخست وزیر)‏

‏     ‏‏[‏‏طی نامۀ شمارۀ 3028 ـ 70 / 10 ـ مورخ 20 / 11 / 67، آقای سید محمد علیزاده، معاون‏‎ ‎‏صنایع خودکفایی وزارت سپاه، ضمن تشریح اقدامات صنایع خودکفایی وزارت سپاه در زمینۀ تجهیز و‏‎ ‎‏پشتیبانی تسلیحاتی و مهماتی جبهه های جنگ، از امام خمینی به عنوان فرماندۀ کل قوا درخواست‏‎ ‎‏صدور اجازۀ واگذاری چهار قطعه زمین در تهران به منظور احداث واحدهای مسکونی برای پرسنل‏‎ ‎‏صنایع سپاه پاسداران در مقابل اخذ وجه موافقت فرمایند امام خمینی در پاسخ چنین مرقوم فرموده اند:‏‏]‏

‏بسمه تعالی ‏

‏جناب حجت الاسلام آقای هاشمی، رئیس محترم مجلس ‏

‏     جناب آقای موسوی، نخست وزیر محترم ‏

‏     در این زمینه اگر بشود کمکی به سپاه کرد بجاست، ان شاءالله . البته با مراعات جهات‏‎ ‎‏شرعیه. ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 302