نامه

نامه به آقای امامی کاشانی (کسب نظر امام در استخاره برای تغییر رشته فرزندشان)

نامه

‏زمان: 14 اسفند 1367 / 26 رجب 1409‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: کسب نظر امام خمینی در استخاره برای تغییر رشتۀ تحصیلی‏

‏مخاطب: امامی کاشانی، محمد (عضو فقهای شورای نگهبان)‏

‏ [‏‏آقای امامی کاشانی طی نامه ای به تاریخ 14 / 12 / 67 به محضر امام خمینی، نظر ایشان را دربارۀ‏‎ ‎‏چند استخاره که برای تغییر رشتۀ تحصیلی فرزندشان از پزشکی به تحصیل در حوزۀ علمیۀ قم، گرفته اند‏‎ ‎‏جویا شده است.‏

‏امام خمینی در پاسخ چنین مرقوم فرموده اند:‏‏]‏

‏بسمه تعالی‏

‏     فرزند خود را آزاد گذارید تا هر راهی را می خواهد انتخاب کند. شما و مادرش هم‏‎ ‎‏دعا کنید تا در آن راه موفق گردد. ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 309