اجازه نامه

اجازه نامه به آقای عبدالعلی جاویدان، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

‏زمان: 17 اسفند 1367 / 29 رجب 1409‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه‏

‏مخاطب: جاویدان، عبدالعلی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏29 رجب الخیر 1409‏

‏الحمدلله رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، ولعنة الله علی‏‎ ‎‏اعدائهم اجمعین.‏

‏     و بعد، جناب ثقة الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ عبدالعلی جاویدان ـ دامت‏‎ ‎‏توفیقاته ـ از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه از قبیل‏‎ ‎‏مظالم عباد و زکوات و کفّارات و صرف آنها در مصارف مقرره؛ و نیز مجازند در اخذ‏‎ ‎‏سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ و صرف آن در اعاشۀ خودشان به نحو اقتصاد؛ و چنانچه‏‎ ‎‏مازادی داشت مجازند ثلث آن را در ترویج شریعت مقدسه صرف نموده و دو ثلث‏‎ ‎‏دیگر را ارسال دارند؛ و در مورد سهم سادات نیز مجازند نصف آن را به سادات مستحق‏‎ ‎‏پرداخته و نصف دیگر را ارسال دارند.‏

‏     «و اوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ برعایة الاحتیاط فی جمیع الامور»؛ والسلام علیه و علی‏‎ ‎‏اخوانناالمؤمنین و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 311