اجازه نامه

اجازه نامه به آقای سید عبد الله غریفی، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

‏زمان: 27 فروردین 1368 / 9 رمضان 1409‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه‏

‏مخاطب: غریفی، سید عبدالله ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏الحمدلله رب العالمین، والصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی‏‎ ‎‏اعدائهم اجمعین.‏

‏     و بعد، جناب حجت الاسلام آقای حاج سید عبدالله غریفی ـ دامت افاضاته ـ از طرف‏‎ ‎‏اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه شرعیه و صرف امثال زکوات و‏‎ ‎‏کفارات و مظالم عباد را در موارد مقررۀ شرعیه؛ و در سهمین مبارکین نیز مجازند در اخذ‏‎ ‎‏و صرف ثلث آن در مصارف خودشان به نحو اقتصاد و سایر مصارف مقرره، و نسبت به‏‎ ‎‏مابقی نیز مجازند نصف سهم سادات را به سادات مستحق بپردازند و مابقی سهمین را‏‎ ‎‏ارسال دارند.‏

‏     «و اوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب‏‎ ‎‏عن الهوی والتمسک بعروة الاحتیاط فی امور الدین و الدنیا»؛ والسلام علیه و علی اخواننا‏‎ ‎‏المؤمنین و رحمة الله و برکاته.‏

‏به تاریخ 9 رمضان المبارک 1409‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 352