بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه

‏‏حق، گرفتنى است ‏

‏حق، گرفتنى است ‏

‏مستضعفین همه بلاد، همه ممالک باید حق خودشان را با مشت محکم بگیرند. منتظر نباشند که آنها حق آنها را بدهند. مستکبرین نخواهند حق کسى را داد.‏‏ 268‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 377