فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

‏17 / 8 / 1358‏   مصاحبه با خبرنگاران رادیو ـ تلویزیون آلمان غربی (اهداف و مشکلات انقلاب)‏1‏

‏17 / 8 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارکنان شهرداری اهواز (رفع مشکلات ـ سیاست خارجی)‏6‏

‏               سوغات تمدن بزرگ شاه6‏

‏               مسئولیت همگانی در برابر خود و دیگران7‏

‏               از توطئه های اجانب؛ نفی خدمات انقلاب8‏

‏               لزوم تبلیغ خدمات انجام شده8‏

‏               هدف دشمن از ایجاد یأس در ملت‏‏10‏

‏               ‏‏سفارت امریکا؛ مرکز توطئه و جاسوسی‏‏11‏

‏               ‏‏نفی مذاکره با امریکا‏‏12‏

‏               ‏‏مشروط بودن مذاکرۀ با امریکا‏‏13‏

‏               ‏‏سیاست خارجی ایران در روابط با کشورها‏‏14‏

‏               ‏‏ترفندهای دشمنان‏‏16‏

‏               ‏‏اولویت خدمت به مستضعفان و محرومان‏‏17‏

‏18 / 8 / 1358‏   حکم به دادستان کل انقلاب (عفو جمعی از محکومین دادگاههای انقلاب)‏19‏

‏18 / 8 / 1358‏   سخنرانی درجمع اعضای انجمن تبلیغات فرهنگ اسلامی خرّم آباد (قانون اساسی)‏20‏

‏               ‏‏سخنی در فضایل حضرت علی (ع)‏‏20‏

‏               ‏‏جانشینان پیامبر و امامان‏‏22‏

‏               ‏‏ممانعت ولایت فقیه از ایجاد دیکتاتوری‏‏22‏

‏               ‏‏لزوم توجه به مسائل اساسی کشور‏‏23‏


صحیفه امامجلد 11صفحه V
‏               ‏‏لزوم مشارکت در رفراندم قانون اساسی‏‏25‏

‏19 / 8 / 1358‏   حکم به آقای حسین نوری (رسیدگی به وضع دانشجویان ایرانی مقیم اروپا)‏27‏

‏19 / 8 / 1358‏   حکم به آقای هادی مروی (رسیدگی به مشکلات مردم بهبهان و مسجد سلیمان)‏28‏

‏19 / 8 / 1358‏   سخنرانی درجمع فرستاده پاپ و آقای بنی صدر (انتظار از پاپ ـ محاصرۀ اقتصادی)‏29‏

‏               ‏‏انتظار مستضعفین جهان از پاپ‏‏29‏

‏               ‏‏خواست ملت ایران در تصرف سفارت امریکا‏‏30‏

‏               ‏‏جنایت های شاه و ضرورت مجازات او‏‏31‏

‏               ‏‏لزوم بازخواست پاپ از سران امریکا‏‏32‏

‏               ‏‏تبعیت از آراء ملت‏‏34‏

‏               ‏‏خواست انسانی ملت ایران‏‏35‏

‏               ‏‏لزوم تلاش پاپ برای نجات ملت مسیح‏‏36‏

‏               ‏‏نهراسیدن از تهدید نظامی و محاصرۀ اقتصادی‏‏37‏

‏20 / 8 / 1358‏   حکم انتصاب آقای احمد جنتی به سمت امامت جمعۀ اهواز‏40‏

‏20 / 8 / 1358‏   حکم انتصاب آقای سید عبدالعلی لاری به سمت امامت جمعۀ لار‏41‏

‏21 / 8 / 1358‏   سخنرانی درجمع پرسنل کلانتری 21 تهران (ایجاد حالت اطمینان و امنیت در مردم)‏42‏

‏               ‏‏رسالت خطیر مسئولان در نظام اسلامی‏‏42‏

‏               ‏‏ایجاد احساس امنیت و اطمینان در مردم‏‏43‏

‏22 / 8 / 1358‏   پیام تشکر به آقای سید عبدالله شیرازی (حمایت از اشغال لانۀ جاسوسی)‏45‏

‏23 / 8 / 1358‏   پیام به ملت ایران (کمک رسانی به زلزله زدگان خراسان)‏46‏

‏23 / 8 / 1358‏   پیام به شورای انقلاب (بسیج همگانی برای کمک به زلزله زدگان خراسان)‏47‏

‏23 / 8 / 1358‏   حکم انتصاب آقای محمد باقر رفیعی به سمت امامت جمعۀ شهر ری‏48‏

‏24 / 8 / 1358‏   سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان (شرکت در رفراندم قانون اساسی)‏49‏

‏               ‏‏قانون اساسی‏‏49‏

‏               ‏‏غرب و غرب باوران‏‏50‏

‏               ‏‏انتظار غرب: تسلیم بی چون و چرا‏‏51‏

‏               ‏‏مدعیان هوادار حقوق بشر رویاروی ملت ایران‏‏51‏

‏25 / 8 / 1358‏   حکم به آقایان حسن کروبی و موسوی خوئینی ها (گروگانهای زن و سیاهپوست)‏53‏


صحیفه امامجلد 11صفحه VI
‏26 / 8 / 1358‏   پیام به آقای خوئینی ها و دانشجویان (آزادی گروگانهای زن و سیاهپوست)‏54‏

‏26 / 8 / 1358‏   پیام به خواهران و برادران کُرد (بیان چند تذکر)‏55‏

‏26 / 8 / 1358‏   حکم انت