فهرست

فهرست مطالب

‏ ‏

‏1 / 7 / 1361‏   پیام به دانشجویان و فرهنگیان در آغاز سال تحصیلی (استقلال همه جانبه)‏1‏

‏3 / 7 / 1361‏   بیانات در جمع مسئولان ارگانها و ادارات یزد (تجلیل و تقدیر از مردم یزد)‏6‏

‏4 / 7 / 1361‏   حکم انتصاب آقای سید کاظم حسینی میانجی به سمت امامت جمعۀ خرم آباد‏7‏

‏4 / 7 / 1361‏   پیام تشکر به رئیس دولت امارات (تبریک عید سعید قربان)‏8‏

‏4 / 7 / 1361‏   پیام تشکر به نایب رئیس دولت امارات (تبریک عید سعید قربان)‏9‏

‏4 / 7 / 1361‏   پیام تشکر به امیر قطر (تبریک عید سعید قربان)‏10‏

‏4 / 7 / 1361‏   پیام تشکر به نخست وزیر یمن جنوبی (تبریک عید سعید قربان)‏11‏

‏4 / 7 / 1361‏   پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک عید سعید قربان)‏12‏

‏7 / 7 / 1361 ‏   بیانات درجمع مسئولان خبرگزاری جمهوری اسلامی (نقش خبرگزاری در اطلاع رسانی)‏13‏

‏8 / 7 / 1361‏   سخنرانی در جمع سرپرستان کمیته ها (لزوم حفظ نظم در نیروهای مسلح)‏14‏

‏               ‏‏ضعف ایمان منشأ اختلافات‏‏14‏

‏               ‏‏لزوم حفظ نظم و رعایت سلسله مراتب‏‏15‏

‏10 / 7 / 1361‏   پیام به ملت ایران به مناسبت بمبگذاری در خیابان ناصرخسرو (جنایات منافقین)‏16‏

‏11 / 7 / 1361‏   پیام تشکر به رئیس جمهور الجزایر (تبریک عید سعید قربان)‏18‏

‏11 / 7 / 1361‏   پیام تشکر به رئیس جمهور اندونزی (تبریک عید سعید قربان)‏19‏

‏11 / 7 / 1361‏   اجازه نامه به آقای سید حسن طاهری خرم آبادی، در امور حسبیه و شرعیه‏20‏

‏11 / 7 / 1361‏   سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری ارتش (ادعای صلح طلبی صدام)‏22‏

‏               ‏‏ترکیب و ماهیت ناشناخته جمهوری اسلامی برای دنیا‏‏22‏

‏               ‏‏وضعیت نیروهای مسلح در زمان سابق و حال‏‏24‏

‏               ‏‏ادعای کذب صدام در صلح طلبی اش‏‏26‏

‏               ‏‏توجه جوانان به دانشکده های افسری‏‏28‏


صحیفه امامجلد 17صفحه V
‏               ‏‏استقبال از صلح شرافتمندانۀ اسلامی‏‏28‏

‏12 / 7 / 1361‏   پیام تشکر به رئیس جمهور گینه (تبریک عید سعید قربان)‏31‏

‏17 / 7 / 1361‏   بیانات در جمع سرپرست و معاونان سازمان برنامه و بودجه (پیشرفت اقتصادی)‏33‏

‏21 / 7 / 1361 ‏   سخنرانی در جمع اعضای هیأت ایرانی در کنفرانس بین المجالس (حفظ شرافت)‏34‏

‏               ‏‏مقاومت ملت ایران در مقابل امریکا‏‏34‏

‏22 / 7 / 1361‏   پیام تشکر به رئیس دولت امارات (تبریک حلول سال جدید قمری)‏36‏

‏22 / 7 / 1361‏   سخنرانی در جمع ائمۀ جمعه سراسر کشور (اهمیت نماز جمعه ـ وظایف ائمۀ جمعه)‏37‏

‏               ‏‏تلاش دشمنان در بی محتوا نمودن احکام اسلام‏‏37‏

‏               ‏‏احیای محتوای اصیل نماز جمعه‏‏39‏

‏               ‏‏عنایت خداوند در تحول معنوی‏‏42‏

‏               ‏‏گرفتاریها و کمبودها لازمۀ هر انقلاب‏‏43‏

‏               ‏‏حفظ اسلام و ارزشهای آن در گرو فداکاری‏‏44‏

‏               ‏‏بیان مسائل و برکات انقلاب توسط ائمه جمعه ها‏‏45‏

‏23 / 7 / 1361‏   پیام به ملت ایران به مناسبت شهادت آقای اشرفی اصفهانی (محکومیت منافقین)‏49‏

‏25 / 7 / 1361‏   سخنرانی درجمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان (تأثیر نهضت سیدالشهدا«ع»)‏52‏

‏               ‏‏برکات و درسهای نهضت امام حسین (ع)‏‏52‏

‏               ‏‏شکست ناپذیری انقلاب در پرتو عنایات الهی‏‏53‏

‏               ‏‏درس آموزی از مکتب عاشورا‏‏53‏

‏               ‏‏نقش عظیم مجالس عزا و سوگواری در ایجاد وحدت کلمه‏‏55‏

‏               ‏‏حفظ اسلام، تکلیف بزرگ‏‏56‏

‏               ‏‏شهادت بیمه کننده پیروزی اسلام‏‏57‏

‏               ‏‏ما تحت حمایت هیچ قدرتی نیستیم جز خدای تبارک و تعالی‏‏59‏

‏               ‏‏فراگیری موج انقلاب ایران در جهان‏‏59‏

‏               ‏‏مأیوس نبودن از رحمت خدا‏‏60‏

‏26 / 7 / 1361‏   سخنرانی درجمع اعضای دفتر مشاورت امام و متخصصان نیروی هوایی (خودکفایی)‏62‏

‏28 / 7 / 1361‏   نامه تشکر به آقای مرعشی نجفی (تسلیت شهادت آقای اشرفی اصفهانی)‏63‏

‏28 / 7 / 1361‏   اجازه نامه به آقای علی اکبر ناطق نوری (انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا)‏64‏

‏28 / 7 / 1361‏   پیام تشکر به رئیس جمهور یمن جنوبی (تب