پاسخ استفتاء

پاسخ استفتاء رئیس دیوان عالی کشور در مورد تخلفات از قوانین رانندگی و گمرک

پاسخ استفتاء

‏زمان: 7 تیر 1363 / 28 رمضان 1404‏

‏مکان: تهران، جماران  ‏

‏موضوع: تخلف از قوانین رانندگی و مقررات گمرک ‏

‏سؤال کننده: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (رئیس دیوانعالی کشور)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران ـ دام ظله العالی‏

‏     موارد تخلفات قانونی مانند تخلف قوانین رانندگی،قوانین گمرک،مقررات اداری و غیره آیا جزء‏‎ ‎‏تخلف در حقوق الله است و باید شرعاً در حین محاکمه متهم در محکمه حاضر شود یا نه؟ لطفاً نظر‏‎ ‎‏مبارک را بیان فرمایید . عبدالکریم موسوی اردبیلی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     مواردی که مرقوم شده است از حقوق الله نیستند.‏

‏7 تیر 63‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 18صفحه 492