اجازه نامه

اجازه نامه به نخست وزیر (کمک به ساختمان تعلیمات اسلامی خواهران)

اجازه نامه

‏زمان: 10 مرداد 1363 / 3 ذی القعده 1404‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: استفاده از دارایی بنیاد مستضعفان برای ساختمان تعلیمات اسلامی خواهران‏

‏مخاطب: موسوی، میر حسین (نخست وزیر)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مبارک حضرت امام امت ـ مد ظله العالی ـ رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران‏

‏     بعد از سلام و درود، آیا مقام معظم رهبری اجازه می فرمایند که از داراییهای بنیاد مستضعفان مبلغ‏‎ ‎‏پنجاه میلیون تومان برای کمک به ساختمان تعلیمات اسلامی خواهران که در شهر قم ساخته می شود‏‎ ‎‏پرداخت شود؟ در صورت موافقت اقدام خواهد شد.‏

‏میر حسین موسوی ـ 6 / 5 / 63‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     از مصادره شده های خاندان پهلوی و عمال آنها مجازید.‏

‏10 مرداد 63‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 18صفحه 527