بیانات

بیانات خطاب به آقای صافی دبیر شورای نگهبان (حمایت از شورای نگهبان)

بیانات

‏زمان: صبح 23 دی 1366 / 22 جمادی الاول 1408 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: حمایت از شورای نگهبان‏

‏مخاطب: صافی، لطف الله (دبیر شورای نگهبان قانون اساسی)‏

‏بسمه تعالی‏

‏[‏‏در این دیدار، امام خمینی با تشکر از زحمات شورای نگهبان فرمودند:‏‏]‏

‎     ‎‏ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. نهاد شورای نگهبان همیشه مورد‏‎ ‎‏تأیید اینجانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با‏‎ ‎‏بیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 20صفحه 457