پیام

پیام تشکر به رئیس جمهور خلق چین (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)

پیام

‏زمان: 11 اسفند 1366 / 12 رجب 1408‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: پاسخ پیام تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی‏

‏مخاطب: لی شیان نیان (رئیس جمهور خلق چین)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت آقای لی شیان نیان، رئیس جمهوری خلق چین‏

‏     پیام تبریک آن جناب به مناسبت نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران واصل‏‎ ‎‏و موجب تشکر گردید. امید است سایر ملل محروم و مستضعف جهان نیز بتوانند با‏‎ ‎‏الهام گیری از شیوۀ مبارزۀ ملت قهرمان و بزرگ ایران خود را از سلطۀ مستکبران و‏‎ ‎‏بخصوص امریکای جنایتکار رهایی بخشند. ‏

‏به تاریخ 11 اسفند ماه 66‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 20صفحه 489