فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

‏1 / 1 / 1367‏   پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران (اقامۀ عدل، مهمترین هدف قیام سیدالشهدا)‏1‏

‏               انگیزۀ قیام سید الشهدا1‏

‏               الگوپذیری از انبیا و ائمه (ع) در مبارزه با ظلم2‏

‏               لزوم مقابلۀ مسلمین جهان با ظالمین4‏

‏               تقدیر و تجلیل از فداکاریهای ملت5‏

‏6 / 1 / 1367‏   تقریظ بر کتاب «بیماری سل» نوشتۀ آقای ولایتی‏7‏

‏7 / 1 / 1367‏   اجازه نامه به آقای ابوجعفر محمد هاشم، در امور حسبیه و شرعیه‏8‏

‏11 / 1 / 1367‏   پیام به ملت ایران (حفظ شئونات اسلامی و اخلاقی در تبلیغات کاندیداها)‏9‏

‏14 / 1 / 1367‏   سخنرانی درجمع مسئولان وکارکنان وزارت پست (برداشتهای مختلف از انتظار فرج)‏13‏

‏               ‏‏انتظار فرج و معنای صحیح آن‏‏13‏

‏               ‏‏قدرتهای بزرگ و تبلیغ معنای غلط از انتظار‏‏15‏

‏15 / 1 / 1367‏   اجازه نامه به آقای محمدتقی مروارید، در امور حسبیه و شرعیه‏18‏

‏17 / 1 / 1367‏   نامه به وزیر کشور (چگونگی شرکت رأی دهندگان فاقد شناسنامه در رأی گیری)‏19‏

‏20 / 1 / 1367‏   نامه به آقای ولایتی، وزیر امور خارجه (ضرورت انتقادپذیری)‏20‏

‏21 / 1 / 1367‏   پیام تشکر به رئیس دولت امارات (تبریک حلول ماه مبارک رمضان)‏21‏

‏22 / 1 / 1367‏   بیانات در جمع مسئولان برگزاری حج (وظایف سیاسی حج)‏22‏

‏               ‏‏لزوم اعلام برائت از مشرکین در حج‏‏22‏


صحیفه امامجلد 21صفحه V
‏25 / 1 / 1367‏   پیام تشکر به رئیس جمهور چین (تبریک عید نوروز)‏23‏

‏25 / 1 / 1367‏   پیام تشکر به رئیس جمهور بلغارستان (تبریک عید نوروز)‏24‏

‏25 / 1 / 1367‏   پیام تشکر به رئیس جمهور مجارستان (تبریک عید نوروز)‏25‏

‏25 / 1 / 1367‏   نامه به شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز (موافقت باتشکیل مجمع)‏26‏

‏27 / 1 / 1367‏   پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک حلول ماه مبارک رمضان)‏29‏

‏28 / 1 / 1367‏   اجازه نامه به آقای حسن پورشمسیان، در امور حسبیه و شرعیه‏30‏

‏اردیبهشت 1367‏   حکم به آقای محمدعلی انصاری بعنوان نماینده امام جهت بررسی انتخابات مجلس‏31‏

‏1 / 2 / 1367‏   نامه به آقای سیدجعفر کریمی (اختیارات قاضی محکمۀ قضات)‏32‏

‏3 / 2 / 1367‏   حکم به آقای سیداحمدخمینی (تعیین نحوۀ رسیدگی به شکایات حوزه های انتخاباتی)‏34‏

‏7 / 2 / 1367‏   نامه به آقای امامی کاشانی (رفع ابهام ازحکم امام دربارۀ حل اختلاف)‏35‏

‏12 / 2 / 1367‏   نامه به اعضای شورای نگهبان (لزوم برگزاری انتخابات مجلس در روز قدس)‏36‏

‏13 / 2 / 1367‏   نامه به آقای اسماعیل سهرابی، رئیس ستاد مشترک ارتش (قدردانی از خدمات ایشان)‏37‏

‏13 / 2 / 1367‏   حکم انتصاب آقای علی شهبازی به سمت رئیس ستاد مشترک ارتش‏38‏

‏14 / 2 / 1367‏   نامه به آقای محمد امامی کاشانی (رسیدگی سریع به شمارش آرای انتخابات مجلس)‏39‏

‏18 / 2 / 1367‏   اجازه نامه به آقای محمدحسن یزبک، در امور حسبیه و شرعیه‏40‏

‏21 / 2 / 1367‏   پیام تشکر به رئیس دولت امارات (تبریک عید سعید فطر)‏41‏

‏21 / 2 / 1367‏   پیام تشکر به نایب رئیس دولت امارات (تبریک عید سعید فطر)‏42‏

‏اردیبهشت 1367‏   حکم به شورای نگهبان (رسیدگی به انتخابات گرگان توسط آقای جنتی)‏43‏

‏27 / 2 / 1367‏   سخنرانی در جمع مسئولان نظام اسلامی در روز عید سعید فطر (حفظ وحدت)‏44‏

‏               ‏‏ابعاد معنوی ضیافت الله ‏‏44‏

‏               ‏‏شیطنت برای ایجاد اختلاف‏‏46‏

‏               ‏‏لزوم دوستی با وجود اختلاف سلیقه‏‏47‏

‏1 / 3 / 1367‏   پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک عید سعید فطر)‏49‏

‏7 / 3 / 1367‏   پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح سومین دوره (رسالت و وظایف مجلس)‏50‏

‏10 / 3 / 1367‏   پیام تشکر به رئیس جمهور پاکستان (تبریک عید سعید فطر)‏54‏


صحیفه امامجلد 21صفحه VI
‏10 / 3 / 1367‏   پیام تشکر به رئیس جمهور الجزایر (تبریک عید سعید فطر)‏55‏

‏12 / 3 / 1367‏   حکم انتصاب آقای هاشمی رفسنجانی به سمت جانشین فرماندهی کل