تلگراف

تلگراف به وزارت امور خارجه (اجبار به ازدواج دختر مسلمان با مرد بهایی)

تلگراف 

‏زمان:‏‎ ‎‏7 آبان 1341 / 29 جمادی الاول 1382‏

مکان: قم 

‏موضوع: اجبار به ازدواج دختر مسلمان با مرد بهایی ‏

‏مخاطب:‏‏ وزارت امور خارجه ‏

‏     ‏‏... علمای اعلام و اهالی شیعه کراچی تلگراف کرده اند ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ بهایی ها دختر بچه‏‏[‏‏ای‏‏]‏‎ ‎‏را به نام فرخنده دهقان یزدی که سید و شیعه است ربوده و در پاکستان می خواهند به‏‎ ‎‏ازدواج درآورند و در اثر اعتصاب عمومی، دادگاه آنجا ازدواج را توقیف کرده.‏‎ ‎‏بهایی ها به سفارت ایران تشبث کرده اند. لازم است فوراً دستور دهید سفارت از ازدواج‏‎ ‎‏غیرمشروع، شدیداً جلوگیری کند و دختر را از آنها بگیرد و به ایران مسترد و به اولیایش‏‎ ‎‏تحویل دهند. نتیجه را اطلاع دهید.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 489