تلگراف

تلگراف به آقای سید محمود ضیابری (بازداشت علمای رشت)

تلگراف 

‏زمان:‏‎ ‎‏14 بهمن 1341 / 8 رمضان 1382‏

مکان: قم 

‏موضوع: بازداشت علمای رشت ‏

‏مخاطب:‏‏ ضیابری، سید محمود ‏

‏14 / 11 / 1341‏

‏2559‏

‏تهران ـ زندان قزل قلعه‏

‏حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای ضیابری ـ دامت برکاته‏

‏     از پیشامد ناگوار متأثرم. از سلامت خودتان مطلعم فرمایید.‏‎[1]‎

‏خمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 491

  • . پاسخ علمای رشت از زندان به امام چنین است:          قم ـ حضرت آیت اللّه العظمی آقای خمینی ـ مدظله العالی               تلگراف مورخ 14، روز 16 زیارت. از تفقدات و ادعیۀ خیریه کمال تشکر. بحمداللّه تعالی همگی سلامت و           ملتمس ادعیه در مظان استجابت هستیم. الحاج بحرالعلوم ـ سید محمود ضیابری