نامه

نامه به آقای جعفر خندق آبادی (حذف قید اسلام و رجولیت از قضات در طرح وزیر دادگستری)

نامه 

‏زمان:‏‎ ‎‏حوالی اردیبهشت 1342 / ذی الحجه 1382‏

مکان: قم 

‏موضوع: حذف قید اسلام و رجولیت از قضات در طرح وزیر دادگستری ‏

‏مخاطب: خندق آبادی، جعفر ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏خدمت ذی شرافت حضرت مستطاب عمادالاعلام و حجت الاسلام آقای حاج شیخ‏‎ ‎‏جعفر خندق آبادی ـ دامت افاضاته ‏

‏     به عرض عالی می رساند، مرقوم محترم که حاکی از سلامت وجود شریف و تفقد از‏‎ ‎‏اینجانب بود موجب تشکر گردید. سلامت و سعادت جنابعالی را از خداوند تعالی‏‎ ‎‏مسئلت می نمایم. امید است به برکت انفاس قدسیه و ادعیه خالصه جنابعالی توفیق‏‎ ‎‏خدمت به شرع مطهر و دفاع از حریم قرآن کریم حاصل شود. ملاحظه فرمودید در بعض‏‎ ‎‏از مطبوعات قید اسلام و رجولیت را وزیر دادگستری در طرح خود از قضات لغو نموده؛‏‎ ‎‏ملاحظه فرمودید دولت دو هزار نفر از فرقه ضاله را برای رفتن به لندن و حضور در‏‎ ‎‏مجلس و محفل ضد اسلامی تذکره داد و به هر یک پانصد دلار ارز داد و در بلیت‏‎ ‎‏هواپیما به هر یک قریب هزار و دویست تومان تخفیف دادند. گفته شد به ثابت پاسال در‏‎ ‎‏یک معامله شرکت نفت تخفیفی داده که بیست و پنج میلیون تومان نفع آن بوده برای‏‎ ‎‏همین مقصد. این است وضع مملکت و وضع ما. آیا در این امور نباید علمای اسلام‏‎ ‎‏فکری کنند؟ آیا تکلیفی برای ما نیست؟ از جنابعالی رجای دعای خیر دارم. والسلام‏‎ ‎‏علیکم و رحمة الله .‏

‏     وجهی را که مرحمت شده بود ارسال شد؛ هر طور نظر مبارک است عمل فرمایید.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 503