نامه

نامه به آقای امامی مازندرانی ساروی (تذکر در مسائل جاری مملکت)

نامه

‏زمان: 6 آبان 1342 / 10 جمادی الثانی 1383‏

مکان: قم

‏موضوع: تذکر در مسائل جاری مملکت‏

‏مخاطب: امامی مازندرانی ساروی، مرتضی‏

‏خدمت ذی شرافت جناب مستطاب عمادالاعلام و حجت الاسلام آقای حاج شیخ‏‎ ‎‏مرتضی امامی ـ دامت افاضاته ‏

‏10 جمادی الثانیه 83‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     به عرض عالی می رساند، ان شاءالله مزاج محترم خالی از نقاهت است ضمناً گمان‏‎ ‎‏نمی کردم تاکنون مطالب مهمه روز به جنابعالی و علمای اعلام مازندران نرسیده باشد‏‎ ‎‏لکن از عدم عکس العمل چنین معلوم می شود که آقایان متوجه نیستند که با چه امری‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین مواجه شدند و به حسب گمان مقابله اوستا و قرآن است یا مقابله اینان و‏‎ ‎‏قرآن کریم است و از رسمیت انداختن اسلام است به تبع ترکیه و تساوی حقوق زن و مرد‏‎ ‎‏است در ارث و طلاق و چیزهای دیگر به محض اطلاع در قم و تهران از علمای اعلام و‏‎ ‎‏دنباله اینها از شهرستانها شروع به احترام شد سایر طبقات نیز تلگرافات و مکتوبات و‏‎ ‎‏طومارها را فرستاده و آمادگی خود را برای دفاع از قرآن و اسلام اعلام نموده اند از‏‎ ‎‏گیلانات نیز تلگرافات و در آنجا اجتماعاتی بوده ولی از ساری و سایر بلاد مازندران‏‎ ‎‏اطلاع ندارم. جنابعالی و سایر علما ناچار احترام خواهید فرمود و با قم و نجف و سایر‏‎ ‎‏بلاد هم صدا خواهید شد انتظار احترام عاجل دارم. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 510