نامه

نامه به آقای سید شهاب‌ الدین مرعشی نجفی (پاسخ نامه)

نامه

‏زمان: 23 خرداد 1344 / 13 صفر 1385‏

مکان: ترکیه

‏موضوع: پاسخ نامه‏

‏مخاطب: مرعشی نجفی، سید شهاب الدین (از مراجع عظام تقلید)‏

‏حضرت آیت الله آقای نجفی ـ دامت برکاته‏

‏13 صفرالخیر 85‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     به عرض عالی می رساند، مرقوم شریف که حاکی از سلامت وجود محترم و ابراز‏‎ ‎‏عواطف کریمه بود، موجب تشکر گردید. سلامت و سعادت جنابعالی را از خداوند‏‎ ‎‏تعالی خواستار و دوام تأییدات عالی را امیدوار است. حالت اینجانب بحمدالله تعالی و‏‎ ‎‏له الشکر خوب و نگرانی در کار نیست. از خداوند تعالی توفیق شکرگزاری را خواستار‏‎ ‎‏است. مصطفی بحمدالله سلامت و به عرض سلام مصدع است.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 546