تلگراف

تلگراف به آقای سید محمد هادی میلانی (ابراز تشکر)

تلگراف

‏زمان: شهریور یا مهر 1344 / جمادی الاول یا جمادی الثانی 1385 ‏

مکان: نجف

‏موضوع: ابراز تشکر‏

‏مخاطب: میلانی، سید محمدهادی‏

‏نجف ـ مشهد‏

‏     حضرت آیت الله آقای میلانی ـ دامت برکاته‏

‏     از الطاف کریمه متشکرم، عظمت اسلام و مسلمین ایران ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ از خداوند تعالی‏‎ ‎‏خواستارم.‏

‏خمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 548