نامه

نامه به آقای سید شهاب‌ الدین مرعشی نجفی (پاسخ نامه)

نامه

‏زمان: 4 بهمن 1344 / 2 شوال 1385‏

مکان: نجف

‏موضوع: پاسخ نامه‏

‏مخاطب: مرعشی نجفی، سید شهاب الدین (از مراجع عظام تقلید)‏

‏ایران ـ قم‏

‏حضرت آیت الله آقای آقا نجفی ـ دامت برکاته‏

‏2 شوال المکرم 85‏

‏بسمه تعالی‏

‏     به عرض عالی می رساند، مرقوم محترم که حاکی از سلامت وجود مبارک بود،‏‎ ‎‏موجب تشکر گردید. سلامت و سعادت جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است.‏‎ ‎‏تأخیر در جواب برای این بود که مدتی مبتلای به تب و پس از آن به تبعات آن بودم.‏‎ ‎‏اینک بحمدالله تعالی حالم خوب است. امید است خداوند تعالی در این آخر عمر در‏‎ ‎‏تحت قباب مطهره تقصیر و قصور گذشته را مورد عفو قرار دهد و اینجانب را موفق به‏‎ ‎‏دعای به اسلام و مسلمین و علمای اسلام نماید. از جنابعالی رجای دعای خیر برای حسن‏‎ ‎‏عاقبت و عافیت دارم.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 560