نامه

نامه به آقای سید محمود مرعشی نجفی (اعلام وصول نامه و پیام تشکر)

نامه

‏زمان: 2 فروردین 1345 / 29 ذی القعده 1385‏

مکان: نجف

‏موضوع: اعلام وصول نامه و پیام تشکر‏

‏مخاطب: مرعشی نجفی، سید محمود‏

‏29 ذی القعده 85‏

‏بسمه تعالی‏

‏خدمت جناب مستطاب سید الاعلام آقای حاج آقا محمود ـ دامت افاضاته‏

‏     به عرض می رساند، مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج محترم و حاوی تفقد از‏‎ ‎‏اینجانب بود موجب تشکر گردید. سلامت و توفیق جنابعالی را از خداوند تعالی مسئلت‏‎ ‎‏می نماید. امید است خداوند تعالی توفیق دهد در تحت قباب مطهره ائمه اسلام ـ علیهم‏‎ ‎‏السلام ـ دعای خیر برای همه مسلمین و مخصوصین آنها بنمایم.‏

‏     از جنابعالی در مظان استجابت دعوات رجای دعای خیر دارم.‏

‏والسلام علیکم‏

‏     مرقوم محترم دیگر نیز واصل شد و موجب تشکر.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امامجلد 21صفحه 570