نامه

نامه به آقای سید محمد هادی میلانی (احوال پرسی)

نامه

‏زمان: 25 خرداد 1346 / 6 ربیع الاول 1387‏

مکان: نجف

‏موضوع: احوالپرسی‏

‏مخاطب: میلانی، سید محمدهادی‏

‏بسمه تعالی‏

6 ربیع الاول 87‏حضرت آیت الله آقای میلانی ـ دامت برکاته‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏‏به عرض عالی می رساند، مرقوم محترم که حاکی از سلامت مزاج مبارک بود واصل‏‎ ‎‏سلامت و سعادت جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. اینجانب بحمدالله تعالی‏‎ ‎‏سلامت و از جنابعالی امید دعای خیر برای حسن عاقبت دارم. والسلام علیکم و‏‎ ‎‏رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 577