اجازه نامه

اجازه نامه به آقای سید اسماعیل مهری در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

‏زمان: 7 آبان 1349 / 27 شعبان 1390‏

مکان: نجف

‏موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه‏

‏مخاطب: مهری، سید اسماعیل‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     بعد الحمد والصلوة، جناب مستطاب عمدة الفضلاء و مروّج الاحکام آقای حاج سید‏‎ ‎‏اسماعیل مهری ـ دامت تأییداته ـ مجازند در تصدی امور شرعیه و حسبیه با مراعات‏‎ ‎‏احتیاط و تشخیص حکم و موضوع و در اخذ سهمین مبارکین و صرف آن در اعاشۀ‏‎ ‎‏اقتصادیۀ خودشان، و ایصال مازاد را به اینجانب برای حفظ حوزه های مهمۀ علمیه.‏

‏     «و اوصیه ـ ایده الله تعالی ـ بالتقوی و الاحتیاط و ارجو منه الدعاء و النصیحة.»‏

‏تاریخ 27 شهر شعبان المعظم 1390‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 595