نامه

نامه به آقای سید مهدی علوی (دریافت وجوه شرعیه)

نامه

‏زمان: 24 آبان 1354 / 11 ذی القعده 1395‏

مکان: نجف 

‏موضوع: دریافت وجوه شرعیه‏

‏مخاطب: علوی، سید مهدی‏

‏11 شهر ذی قعده 95‏

‏بسمه تعالی‏

‏خدمت جناب مستطاب سیدالاعلام و ثقة الاسلام آقای علوی ـ دامت افاضاته‏

‏     مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است. وجه مرقوم واصل،‏‎ ‎‏و قبض نوشته شد به وسیله آقای بهبهانی لکن چون توجه نشده بود که وسیله جنابعالی‏‎ ‎‏است و نیز دینار نوشته شده بود تجدید شد. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام‏‎ ‎‏علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 622