نامه

نامه به آقای سید شهاب‌ الدین مرعشی نجفی (پاسخ نامه)

نامه

‏زمان: 12 شهریور 1357 / 29 رمضان 1398‏

مکان: نجف

‏موضوع: پاسخ نامه‏

‏مخاطب: مرعشی نجفی، سید شهاب الدین (از مراجع عظام تقلید)‏

‏حضرت آیت الله آقای آقا نجفی ـ دامت برکاته‏

‏29 شهر صیام 98‏

‏بسمه تعالی‏

‏     به عرض عالی می رساند، مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج محترم و حاوی‏‎ ‎‏تفقد از اینجانب بود واصل و موجب تشکر گردید. سلامت و سعادت جنابعالی را از‏‎ ‎‏خداوند تعالی خواستار است. امید دعای خیر برای حسن عاقبت دارم.‏

‏والسلام علیکم‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 21صفحه 635